ТОВ Центр промислової діагностики та контролю
  • Українська
  • English

Сертифікація системи управління якістю ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015

У вересні 2018 р. ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» за  результатами перевірки та оцінки системи управління якістю отримав сертифікат та перейшов на нову версію стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2015.

Суттєвою відмінністю стандарту  ISO 9001:2015 від попередньої версії є явне застосування ризик-орієнтованого мислення, яке дає змогу організації визначати чинники, які можуть спричиняти відхилення її процесів та її системи управління якістю від запланованих результатів, щоб встановлювати запобіжні заходи контролю для мінімізації негативних впливів і максимального використання можливостей, по мірі їх виникнення.