ТОВ Центр промислової діагностики та контролю. Офіційний сайт.
  • Українська
  • Русский
  • English

Твердість – властивість матеріалу чинити опір пружній і пластичній деформації або руйнуванню при дії на його поверхневий шар матеріалу іншого, більш твердого тіла – індентора.

Технологія проведення випробуваннь металів на твердість

Способи визначення твердості в металі в залежності, від тимчасового характеру прикладання навантаження і вимірювання опору вдавленням індентора, поділяють на статичні та динамічні (ударні).

Найбільш поширеними є статичні методи, при яких навантаження до індентора прикладають плавно і поступово, а час витримки під навантаженням регламентується стандартами на відповідні методи.

При динамічних методах визначення твердості індентор подіє на зразок з певною кінетичної енергією, що витрачається на пружну віддачу і / або формування відбитка.

Для вимірювання твердості металів фахівці ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» використовують кілька шкал (методів вимірювання): HV, HRC, HB з використанням, в якості індентора, твердосплавні кульки, алмазні конуси або алмазні пірамідки відповідно. Конкретний спосіб визначення твердості вибирається виходячи з властивостей матеріалу, завдань вимірювання, умов його проведення, наявної апаратури і ін.

Вимірювання твердості ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю»

ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» виконує вимірювання твердості, як в лабораторних умовах підприємства, так і на об’єктах замовника з використанням твердомірів. При проведенні випробувань використовується наступне обладнання:

ТП-7р-1

ТД-42