ТОВ Центр промислової діагностики та контролю
  • Українська
  • English

Виявлення корозії

В процесі експлуатації технологічні трубопроводи, посудини, ємності та баки, обладнання, будівельні металоконструкції піддаються корозії, що разом зі зносом (ерозією) призводить…

Капілярний контроль

Кольорова дефектоскопія Капілярний контроль - ефективний метод виявлення поверхневих, у тому числі наскрізних, дефектів: тріщин, пор, раковин, непроварів, свищів і…

Радіографічний контроль

Радіографічний контроль зварних з'єднань ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» надає послуги з радіографічного контролю зварних з'єднань та основного металу…

Металографічні дослідження

Металографічні дослідження металу Металографічні дослідження – це комплекс випробувань та аналітичних заходів, спрямованих на вивчення макроструктури та мікроструктури металів. Дослідження…

Магнітно-порошковий контроль

Магнітно-порошковий контроль – точний метод для дослідження металів та зварних з’єднань. Забезпечує розпізнання найдрібніших поверхневих та підповерхневих дефектів. Застосовується на…

Візуальний та вимірювальний контроль

Візуально-оптичний та вимірювальний контроль Будівництво промислових об'єктів різного призначення, виготовлення та монтаж металоконструкцій, фасонних деталей та блоків трубопроводів обов'язково включають…

Ультразвукова товщинометрія

Ультразвукова товщинометрія використовується для отримання інформації щодо розмірів об’єкта контролю - товщини стінок труб, посудин, резервуарів, корпусів морських і річкових…

Ультразвуковий контроль

Ультразвуковий контроль є одним із найпоширеніших методів дефектоскопії. Ультразвуковий контроль дозволяє визначити найдрібніші дефекти, розташовані на значних глибинах різного металу…

Визначення хімічного складу та марки сталі

Спектральний аналіз металів ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» проводить визначення хімічного складу та марки сталі (спектральний аналіз) із застосуванням…

Визначення вмісту феритної фази в наплавленому металі

Структура хромонікелевих сталей, що містять хром (8 - 25%), нікель (8 - 15%), молібден (<4%), а також в невеликих кількостях…

Вимірювання твердості металів за шкалою HV, HRC, HB

Випробування металів на твердість Твердість - властивість матеріалу чинити опір пружній і пластичній деформації або руйнуванню при дії на його…

Випробування на статичне розтягнення

Одержані в результаті експерименту характеристики дозволяють провести оцінку міцності та пластичності матеріалу в умовах статичних навантажень і вважаються основними при…

Випробування на ударний вигин

Під час експлуатації сталеві деталі та конструкції часто піддаються динамічним навантаженням. Як приклад, можна привести зліт і посадку літаків, високошвидкісну…

Випробування на статичний вигин

Випробування на статичний вигин служить для визначення здатності металу і зварних з'єднань витримувати задану за розміром ступінь пластичної деформації при…