ТОВ Центр промислової діагностики та контролю. Офіційний сайт.
 • Українська
 • Русский
 • English

Випробування на статичне розтягування в Україні є одним з основних і найпоширеніших видів випробувань. Одержані в результаті експерименту характеристики дозволяють провести оцінку міцності та пластичності матеріалу в умовах статичних навантажень і вважаються основними при виконанні розрахунків на міцність деталей машин та елементів конструкцій.

Технологія проведення випробувань на статичне розтягнення

Вимірювання, що проводяться при випробуванні на статичний вигин:

 • границя міцності на розрив;
 • максимальне видовження і максимальне звуження площі поперечного перерізу.

З цих вимірювань також можуть бути визначені такі властивості:

 • модуль Юнга;
 • коефіцієнт Пуассона;
 • границя плинності;
 • характеристики деформаційного зміцнення матеріалу.

Механічні випробування проводяться на стандартних зразках круглого або прямокутного перерізу в умовах їх розтягування осьовою силою з використанням розривних випробувальних машин. При розтягненні зразок деформується під дією навантаження, яке плавно зростає до моменту руйнування зразка.

Особливості проведення випробувань ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю»

ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» виконує випробування на статичне розтягнення в лабораторії підприємства з використанням спеціальних розривних машин, які пройшли сертифікацію:

 • УММ 100
 • ГМС 50М
 • Р 10М

За результатами випробувань спеціалісти ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» підготують звіт, що дасть змогу прийняти рішення по вибору матеріалу для заданих умов роботи, оцінити його якість та передбачити поведінку матеріалу під дією навантажень.