ТОВ Центр промислової діагностики та контролю. Офіційний сайт.
  • Українська
  • Русский
  • English

Магнітно-порошковий контроль – точний метод для дослідження металів та зварних з’єднань. Забезпечує розпізнання найдрібніших поверхневих та підповерхневих дефектів. Застосовується на етапах будівництва та експлуатації для виявлення несуцільностей в феромагнітних матеріалах.

Особливості проведення магнітно-порошкового контролю ТОВ “Центр промислової діагностики и контролю”

Основою магнітно-порошкового методу є реєстрація магнітного поля розсіювання над дефектами з використанням, в якості індикатора, феромагнітного порошку чи магнітної суспензії. Принцип дії полягає в створенні магнітного потоку у виробі. При цьому, на бездефектних ділянках потік не змінює свого напрямку. Якщо ж на його шляху зустрічаються ділянки зі зниженою магнітною проникністю, наприклад, несуцільності в металі (тріщини, неметалічні включення і т. п.), то утворюється магнітне поле, що намагається притягнути максимальну кількість частинок до пошкодження.

ТОВ “Центр промислової діагностики та контролю” проводить магнітно-порошковий контроль для виявлення тонких поверхневих і підповерхневих порушень суцільності металу та дефектів, що поширюються всередину виробу: тріщин, флокенів, непроварів, пор та т.п. Роботи можуть виконуюватися на об’єктах теплової і атомної енергетики, а також промислових об’єктах металургійної, нафтогазової, хімічної та інших галузей.