ТОВ Центр промислової діагностики та контролю
 • Українська
 • English

Неупередженність та конфіденційність

ТОВ «ЦПДК» передбачає наявність спеціальної системи забезпечення незалежності та неупередженості під час здійснення діяльності, а також встановлення відповідних  вимог.

До таких вимог віднесено:

 • Заходи запобігання конфлікту інтересів та його вирішення;
 • Гарантії незалежності від адміністративного, фінансового та інших видів тиску, що впливають на якість виконуваних робіт;
 • Обов’язок не брати участь в здійсненні тієї діяльності, яка б могла знизити довіру до її неупередженості.

З метою забезпечення об’єктивної, незалежної і неупередженої діяльності керівництво ТОВ «ЦПДК» не вправі чинити тиск (адміністративний, фінансовий, комерційний, а так само будь-який інший) на персонал ВЛТК ТОВ «ЦПДК», здатний вплинути на результати досліджень, їх трактування та оцінку.

Діяльність ТОВ «ЦПДК», а також процес підготовки, проведення випробувань, обробки результатів і оформлення протоколів за результатами проведених випробувань побудований таким чином, щоб повністю виключити можливість адміністративного, фінансового, комерційного або будь-якого іншого тиску на персонал, який здатний вплинути на результати проведених випробувань.

ТОВ «ЦПДК» є незалежною організацією в технічному, фінансовому і юридичному відношенні від замовника або інших сторін, зацікавлених в результатах проведених випробувань. Не допускається ознайомлення замовника або інших осіб, які не беруть участі в проведенні і обробці результатів випробувань до затвердження і оформлення в установленому порядку протоколів випробувань.

Виключена можливість впливу замовника на співробітників ВЛТК з метою зміни результатів випробувань. Співробітник, що піддався протизаконному тиску, зобов’язаний повідомити про це директору ТОВ «ЦПДК».

Директор організовує роботу ТОВ «ЦПДК» і несе повну відповідальність за її діяльність, визначає і затверджує організаційну структуру, розподіляє обов’язки  фахівців.

З метою забезпечення неупередженості своїх рішень керівництво ТОВ «ЦПДК» бере на себе зобов’язання забезпечувати неупередженість дій при виконанні будь-яких випробувань.

При цьому ВЛТК ТОВ «ЦПДК»:

 • цілком виключає у своїй діяльності дискримінаційний підхід до замовників на будь-яких підставах;
 • доступ до послуг, що надаються ВЛТК в межах її сфери акредитації, і рівні економічні і юридичні права мають всі замовники незалежно від типу, масштабу, розташування та сфери діяльності їх організацій;
 • рішення ВЛТК приймаються тільки на основі об’єктивних даних, отриманих при виконанні своєї діяльності, і на них не впливають інтереси інших сторін чи осіб;
 • до виконання робіт залучається тільки той персонал, зовнішні організації або особи, які не мають особистої зацікавленості будь-якого характеру – фінансового, представницького, взаємозв’язків у минулому і сьогоденні.

Якщо будь-які взаємини представляють неприпустиму загрозу неупередженості при проведенні діяльності ТОВ «ЦПДК», то підприємство такі роботи не проводить.

ВЛТК ТОВ «ЦПДК» керує конфліктами інтересів і гарантує об’єктивність результатів при проведенні випробувань та оформленні його результатів.

На підприємстві ідентифіковані загрози неупередженості, які оцінюються перед виконанням  будь-якого замовлення.

Поряд з відповідальністю, компетентністю, відкритістю неупередженість  при проведенні діяльності  є необхідною умовою забезпечення довіри всіх зацікавлених осіб до результатів діяльності та випробувань.

Всі особи, що проводять роботи  від імені ВЛТК не повинні приймати з будь-якого джерела винагороду за допомогу, підтримку, не повинні перешкоджати виконанню угод між ВЛТК і заявниками. Будь-які пропозиції відносно подібної винагороди необхідно доводити до уваги керівництва ТОВ «ЦПДК». Треба також докладати керівництву про будь-який конфлікт інтересів до початку проведення випробувань і про будь-які наявні, колишні або майбутні зв’язки між спеціалістами ВЛТК і заявником, для якого має бути виконане випробування. Керівництво повинне забезпечити вживання відповідних заходів, наприклад, зміни складу виконавців.

В ВЛТК визнаються всі правила та вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та ДСТУ ISO 9001:2015. Кожний співробітник ВЛТК в межах своїх знань та компетенції виконує роботу самостійно згідно вимог корпоративних документів. Розмір оплати праці не залежить від результатів випробувань. Об’єктивність та неупередженість ВЛТК по виконуваних договорах гарантується незацікавленістю ВЛТК в результатах випробувань.

Керівництво ТОВ «ЦПДК» бере на себе обов’язок не приймати участь в видах діяльності, що могли б знизити довіру до ВЛТК.

ТОВ «ЦПДК», її керівництво та персонал, забезпечуватимуть конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю, яку отримуватимуть при проведенні робіт з випробувань.

ТОВ «ЦПДК зобов’язується:

 • У своїй діяльності в тому числі проведення випробувань, згідно галузі акредитації,  не надавати будь-які послуги, які могли б негативно вплинути на конфіденційність процесу проведення випробувань.
 • Проводити реєстрацію, зберігання, внесення змін чи вилучення даних таким чином, щоб забезпечувалась вірогідність процесів та конфіденційність інформації.
 • Забезпечувати зберігання зареєстрованих даних з урахуванням норм чинного законодавства, договірних та інших зобов’язань.
 • Не надавати отриману в процесі діяльності інформацію третій стороні без письмової згоди замовника випробувань.
 • Якщо передача інформації третій стороні передбачається законодавством, повідомляти замовника, що інформація надана згідно вимог законодавства.

Термін дії цієї Декларації не обмежений та діє до прийняття рішення ТОВ «ЦПДК» щодо зупинення діяльності.